Cây trầu bà bị héo rũ vàng lá do thiếu nước

Cây trầu bà bị héo rũ vàng lá do thiếu nước

Sau khi trồng cây trầu bà, thì một trong những dấu hiệu cho thấy cây đang bị thiếu nước đó là: lá của cây trầu bà bắt đầu bị cuộn lại. Bản thân lá trầu bà làm như vậy để...
read more