Cách trị bệnh thối nhũn lá Monstera Standleyana Variegata

Cách trị bệnh thối nhũn lá Monstera Standleyana Variegata

Ở đây là một Monstera Standleyana Variegata, hiện tại thì có một lá đã bắt đầu bị thối nhũn. Khoảng hai ngày trước thì ngay vị trí chiếc lá này chỉ xuất hiện một đốm màu đen. Sau đó, hai...
read more