Tập trồng cúc đồng tiền cấy mô: Cấu tạo cây cúc đồng tiền

Tập trồng cúc đồng tiền cấy mô: Cấu tạo cây cúc đồng tiền

Khi trồng bất cứ loại cây trồng nào, tôi có thói quen tìm hiểu cơ bản về đặc tính cây trước khi trồng. Do đó, trong lúc đang chăm sóc các chậu cúc đồng tiền cấy mô. Tôi cũng tìm...
read more
Tập trồng cúc đồng tiền cấy mô: Ra chậu từ khay ươm

Tập trồng cúc đồng tiền cấy mô: Ra chậu từ khay ươm

Khoảng 2 năm trước, tôi có mua vài chậu cúc đồng tiền về trồng để chưng tết. Rồi sau tết, tôi thay chậu và trồng lại (https://www.youtube.com/watch?v=eBDh72nyDvs), đến hiện tại thì các chậu cúc đồng tiền ...
read more