Quá trình phát triển của cây sứ sau khi thay chậu

Quá trình phát triển của cây sứ sau khi thay chậu

Vào ngày 09/12/2019, tôi đã mua 4 chậu hoa sứ về trồng. Đến ngày 19/12/2019, tôi tiến hành cắt tỉa các bông hoa và thay chậu cho các cây sứ này. Màu sắc form hoa và hình dáng các cây...
read more