Hoa hồng ngoại Lampion rose

Hoa hồng ngoại Lampion rose

Hoa hồng ngoại Lampion ® rose (giống hồng này còn có tên khác là • RT 06-004 • Tan06004), được nhân giống bởi Christian Evers (Đức, vào năm 2006). Hồng Lampion ® rose có cánh hoa bên trong màu vàng, nền đỏ bên ngoài....
read more
Hoa hồng Mary Ann rose (hoa hồng Đức)

Hoa hồng Mary Ann rose (hoa hồng Đức)

Hoa hồng Mary Ann rose Hans Jürgen Evers trước năm 2004, và được giới thiệu lần đầu tiên tại Đức bởi Rosen-Tantau/Tantau Roses vào năm 2010 với tên gọi Mary Ann. Mary Ann rose là giống hoa hồng bụi, có...
read more
Hoa hồng ngoại China Girl rose

Hoa hồng ngoại China Girl rose

Hoa hồng ngoại China Girl rose (giống hồng này còn có tên khác là • Tanarubz), được giới thiệu lần đầu tiên bởi Rosen-Tantau/Tantau Roses (Đức, năm 2005). Giống hồng ngoại China Girl rose có hoa màu vàng nhạt...
read more
Hồng ngoại Best impression (Hoa hồng & hoa đẹp shop)

Hồng ngoại Best impression (Hoa hồng & hoa đẹp shop)

Hồng ngoại Best impression rose được nhân giống bởi Hans Jürgen Evers (Cộng Hòa Liên Ban Đức, vào năm 2004). Được giới thiệu tại Đức bởi Rosen-Tantau / Tantau Roses năm 2012 với tên hoa hồng ‘Best impression&#8...
read more