Phân biệt sứ lá xoắn với sứ thường ở giai đoạn cây con

Phân biệt sứ lá xoắn với sứ thường ở giai đoạn cây con

Dưới đây là các hình ảnh về quá trình phát triển từ hạt của giống sứ lá xoắn DHA. Sứ lá xoắn DHA ở giai đoạn cây con vừa mọc chỉ có 2 lá mầm thì gần như không thể...
read more