Những vấn đề tôi thắc mắc khi nhân giống hoa hồng bằng giâm cành

Những vấn đề tôi thắc mắc khi nhân giống hoa hồng bằng giâm cành

Trong quá trình nhân giống hoa hồng bằng giâm cành hoặc chiết nhánh, tôi cũng đã có vài bài viết hướng dẫn cách thực hiện (Nhân giống hoa hồng bằng giâm cành hồng, Nhân giống hoa hồng leo bằng cách chiết...
read more
Nhân giống hồng leo theo kiểu cây nhà lá vườn

Nhân giống hồng leo theo kiểu cây nhà lá vườn

Để nhân giống hồng leo, thường có 2 cách mà các nhà vườn hay làm là: giâm cành hồng leo, chiết hồng leo. Ở bài viết này tôi nhân giống hồng leo bằng phương pháp chiết nhánh, và sử dụng các...
read more