Nhân giống cây trầu bà Philodendron Golden Dragon

Nhân giống cây trầu bà Philodendron Golden Dragon

Cây trầu bà rồng vàng (Philodendron Golden Dragon) được bạn Thuận Nguyễn gửi trồng từ cuối tháng  06/2021. Bạn đầu cây chỉ có 1 thân và 1 lá.
Nhân giống cây kiếm bạc Philodendron Hastatum

Nhân giống cây kiếm bạc Philodendron Hastatum

Hiện tại thì cây kiếm bạc này đã có khoảng 10 lá. Hôm nay tôi sẽ tiến hành nhân giống cây kiếm bạc.