Nguồn gốc các giống hồng truyền thống Sa Đéc?

Nguồn gốc các giống hồng truyền thống Sa Đéc?

Sau một thời gian sưu tập các giống hoa hồng để trồng, từ các giống hồng truyền thống của Sa Đéc, đến các giống hồng nhập ngoại. Tôi luôn thắc mắc về nguồn gốc các giống hồng truyền thống của...
read more