Trồng hồng leo Lan Chi (Jasmina rose) xuống đất

Trồng hồng leo Lan Chi (Jasmina rose) xuống đất

Chào cô Nhung (Rạch Sỏi, Kiên Giang), con có nhận được mail của cô hỏi về cách trồng hồng leo xuống đất thế nào cho tốt. Sáng nay con cũng có cây hồng leo Lan Chi cần trồng xuống đất,...
read more