Trái sứ đã chín sau gần 4 tháng thụ phấn

Trái sứ đã chín sau gần 4 tháng thụ phấn

Khi tập tành trồng sứ, tôi cũng tìm hiểu về cách thụ phấn cho cây sứ. Việc thụ phấn cho cây sứ được tôi thực hiện theo như hướng dẫn mà tôi đã sưu tầm được: Thụ phấn cho hoa sứ. Dưới...
read more