Hoa hồng từ Châu Á

Hoa hồng từ Châu Á

Bài viết này giới thiệu sơ lược về các giống hoa hồng cổ của châu Á, được tôi đánh máy lại từ trang 10 của quyển sách “Kỹ thuật trồng và tạo các loại hoa hồng” của nhà xuất bản...
read more
Hoa hồng loại Rosa rugosa từ Nhật Bản

Hoa hồng loại Rosa rugosa từ Nhật Bản

Rosa rugosa là một trong những chủng loại hoa hồng dễ trồng nhất. Những cây hồng thuộc loại Rosa rugosa có nhu cầu bảo dưỡng thấp, với khả năng chịu lạnh tuyệt vời và khả năng kháng sâu bệnh tốt.
read more