Chăm sóc hoa hồng nở hoa đúng tết 2018?

Chăm sóc hoa hồng nở hoa đúng tết 2018?

Chăm sóc như thế nào để cây hoa hồng nở hoa thật đẹp đúng tết 2018? Trước kia nếu chỉ với vài chục giống hồng truyền thống của Sa Đéc thì việc trồng và chăm sóc các chậu hồng sao...
read more
Hồng Tường Vy Sa Đéc khoe sắc

Hồng Tường Vy Sa Đéc khoe sắc

Trong vườn bé nhỏ của mình, tôi luôn dành những vị trí nhất định để trồng các giống hồng đã có mặt từ lâu ở Sa Đéc. Đối với tôi mỗi giống hồng đều có vẻ đẹp riêng, cho dù...
read more
Hồng tường Vy Sa Đéc

Hồng tường Vy Sa Đéc

Hồng Tường Vy Sa Đéc là một trong những giống hồng rất phổ biến ở Làng Hoa Sa Đéc. Hồng Tường Vy cùng với hồng nhung Sa Đéc, hồng lửa Sa Đéc, hồng tiểu muội là 4 giống hoa hồng...
read more