Danh sách cây hoa hồng của anh Tuấn tháng 05

Danh sách cây hoa hồng của anh Tuấn tháng 05

Dưới đây là danh sách các cây hoa hồng mà anh Tuấn đã đặt mua về hồi tháng 5. Danh sách này gồm 19 giống hoa hồng các loại, Nhưng sau hơn một tuần trồng thì đã có 4 cây...
read more