Hoa hồng ngoại Tchaikovsky rose

Hoa hồng ngoại Tchaikovsky rose

Hoa hồng ngoại Tchaikovsky rose (giống hồng này còn có tên khác là • Maggie • Maggie Tabberer • MEIchibon • Tchaikovski • Tschaikowski), được nhân giống bởi Meilland International (Pháp, vào năm 2000). Lần đầu tiên được giới thiệu bởi  Conard-Pyle (Star Roses) với...
read more
Hoa hồng leo Cyrano de Bergerac rose

Hoa hồng leo Cyrano de Bergerac rose

Hoa hồng leo Cyrano de Bergerac rose (giống hồng này còn có tên khác là • Full Moon Rising ™ • Meivanery • MEIvenerie • Scouts Honour), được nhân giống bởi Alain Meilland (Pháp, 1999). Hồng Cyrano de Bergerac rose có hoa...
read more
Hoa hồng ngoại Gold Bunny, Cl. rose

Hoa hồng ngoại Gold Bunny, Cl. rose

Hoa hồng ngoại Gold Bunny, Cl. rose (giống hồng này còn có tên khác là • Climbing Gold Badge • Gold Badge, Cl. • Grimpant Rimosa ® • MEIgronurisar • Rimosa ®, Cl.), được nhân giống bởi Meilland International (Pháp, trư...
read more