Hoa hồng Princesse Sibilla de Luxembourg rose

Hoa hồng Princesse Sibilla de Luxembourg rose

Hoa hồng ngoại Princesse Sibilla de Luxembourg rose (giống hồng này còn có tên khác là • ORA 644 • Orafantanov • Stormy Weather), được nhân giống bởi Pierre Orard (Pháp, trước năm 2006). Hoa hồng Princesse Sibilla de Luxembourg rose có hoa màu tím...
read more
Hoa hồng Pháp Agnes Schilliger rose

Hoa hồng Pháp Agnes Schilliger rose

Hoa hồng ngoại Agnes Schilliger rose (giống hồng này còn có tên khác là • MASasch), được nhân giống bởi Dominique Massad (Pháp). Hoa hồng Agnes Schilliger ® rose có hoa màu tím và hồng. Hương thơm vừa phải, vớ...
read more
Hoa hồng ngoại Belle de Crecy rose

Hoa hồng ngoại Belle de Crecy rose

Hoa hồng ngoại Belle de Crecy rose (giống hồng này còn có tên khác là • Le Météore • Météor • Météore), được nhân giống bởi Roeser (Pháp, trước năm 1836). Hoa hồng Belle de Crecy rose có hoa màu đỏ, màu tím...
read more
Hoa hồng leo Bleu Magenta rose

Hoa hồng leo Bleu Magenta rose

Hoa hồng ngoại Bleu Magenta rose được nhân giống bởi Grandes Roseraies du Val de Loire (Pháp, 1933). Cây hồng Bleu Magenta rose có hoa màu tím hoa cà. Hương thơm dịu nhẹ. Loại hoa hồng này có khoảng 26-40 cánh hoa, mọ...
read more
Hoa hồng Pháp Reine des Violettes rose

Hoa hồng Pháp Reine des Violettes rose

Hoa hồng ngoại Reine des Violettes rose (giống hồng này còn có tên khác là • Queen of the Violets), được nhân giống bởi Mille-Mallet (Pháp, 1860). Hoa hồng Reine des Violettes rose có hoa màu tím violet, màu hoa là trung t...
read more