Hoa hồng ngoại Centenaire de Lourdes rose

Hoa hồng ngoại Centenaire de Lourdes rose

Hoa hồng ngoại Centenaire de Lourdes rose (giống hồng này còn có tên khác là • DELge • Mrs. Jones), được nhân giống bởi G. Delbard (Pháp, 1958). Hoa hồng Centenaire de Lourdes rose có hoa màu hồng. Hương thơm dịu nhẹ. Loại hoa hồng...
read more
Hoa hồng ngoại Carefree Wonder rose

Hoa hồng ngoại Carefree Wonder rose

read more
Hoa hồng Bonica 82 rose

Hoa hồng Bonica 82 rose

read more
Hoa hồng ngoại Souvenir de Louis Amade rose

Hoa hồng ngoại Souvenir de Louis Amade rose

Hoa hồng ngoại Souvenir de Louis Amade rose (giống hồng này còn có tên khác là • DELalac • Threads & Crafts), được nhân giống bởi G. Delbard (Pháp, 2000). Giống hoa hồng Souvenir de Louis Amade rose có hoa màu hồng...
read more
Hoa hồng leo Durance Ancian Rosa rose

Hoa hồng leo Durance Ancian Rosa rose

Hoa hồng leo Durance Ancian Rosa rose (giống hồng này còn có tên khác là • MASduran), được nhân giống bởi Dominique Massad (Pháp, trước năm 2008). Cây hồng Durance Ancian Rosa rose có hoa màu hồng, màu hoa cà, trung tâm...
read more
Hoa hồng ngoại Coeur de Nacre rose

Hoa hồng ngoại Coeur de Nacre rose

Hoa hồng ngoại Coeur de Nacre rose (giống hồng này còn có tên khác là DORmarg), được nhân giống bởi  Francois Dorieux II (Pháp, trước năm 2010). Cây hoa hồng Coeur de Nacre rose có hoa màu hồng cam. Hương thơm mạnh m...
read more
Hoa hồng leo Souvenir de la Malmaison rose

Hoa hồng leo Souvenir de la Malmaison rose

Hoa hồng ngoại Souvenir de la Malmaison rose (giống hồng này còn có tên khác là • Queen of Beauty and Fragrance), được nhân giống bởi Jean Beluze (Pháp, năm 1843). Cây hoa hồng Souvenir de la Malmaison rose có hoa màu trắ...
read more
Hoa hồng ngoại Madame Caroline Testout rose

Hoa hồng ngoại Madame Caroline Testout rose

Hoa hồng ngoại Madame Caroline Testout rose (giống hồng này còn có tên khác là • Caroline Testout • “Somerville Big Pink”), được nhân giống bởi Joseph Pernet-Ducher (Pháp, 1890). Giống hoa hồng Madame Caroline T...
read more