Hoa hồng ngoại Bicentenaire de Guillot rose

Hoa hồng ngoại Bicentenaire de Guillot rose

Hoa hồng ngoại Bicentenaire de Guillot ® rose (giống hồng này còn có tên khác là MASbigui), được nhân giống bởi Dominique Massad (Pháp, 2003). Cây hoa hồng Bicentenaire de Guillot ® rose có hoa màu đỏ. Mang hương thơm của trà. Thông tin về...
read more
Hoa hồng ngoại Republic de Montmartre rose

Hoa hồng ngoại Republic de Montmartre rose

Hoa hồng ngoại Republic de Montmartre rose (giống hồng này còn có tên khác là • Count Dracula • DELparfrou • République de Montmartre ®), được nhân giống bởi Delbard (Pháp, 2011). Giống hồng ngoại Republic de Montmart...
read more
Hoa hồng ngoại Docteurs Massad rose

Hoa hồng ngoại Docteurs Massad rose

Hoa hồng ngoại Docteurs Massad rose (giống hồng này còn có tên khác là • Masdocma), được nhân giống bởi Dominique Massad (Pháp, 2007). Hồng Docteurs Massad rose có hoa đỏ ruby, vàng đồng ở rìa cánh hoa trung tâm. Hư...
read more
Hoa hồng Rina Hugo rose (Hoa hồng Pháp)

Hoa hồng Rina Hugo rose (Hoa hồng Pháp)

Hoa hồng ngoại Rina Hugo rose (giống hồng này còn có tên khác là • DORfuri • Roseraie de Blois ®), được nhân giống bởi Francois Dorieux II (Pháp, 1991). Giống hoa hồng Rina Hugo rose có hoa màu đỏ [màu hồng đậm]...
read more
Hoa hồng ngoại Black Baccara rose

Hoa hồng ngoại Black Baccara rose

read more
Hoa hồng Pháp Madame Delbard rose

Hoa hồng Pháp Madame Delbard rose

Hoa hồng ngoại Madame Delbard rose (giống hồng này còn có tên khác là • DELadel • Madame Georges Delbard ®), được nhân giống bởi Georges Delbard (Pháp, 1980). Giống hồng ngoại Madame Delbard rose có hoa màu đỏ sẫm...
read more
Hoa hồng ngoại Janice Kellogg ® rose

Hoa hồng ngoại Janice Kellogg ® rose

Hoa hồng ngoại Janice Kellogg ® rose (giống hồng này còn có tên khác là • Mary Lou Heard), được nhân giống bởi Meilland International (Pháp). Giống hồng ngoại Janice Kellogg ® rose có hoa màu đỏ thẫm pha lẫn màu...
read more
Hoa hồng ngoại Red Leonardo da Vinci rose

Hoa hồng ngoại Red Leonardo da Vinci rose

Hoa hồng ngoại Red Leonardo da Vinci rose (giống hồng này còn có tên khác là • Hilde Umdasch • MEIangele), được nhân giống bởi Meilland International (Pháp, trước năm 2005). Cây hoa hồng Red Leonardo da Vinci rose có ho...
read more