Hoa hồng ngoại Carefree Wonder rose

Hoa hồng ngoại Carefree Wonder rose

Hoa hồng ngoại Carefree Wonder rose  (giống hồng này còn có tên khác là • Dynastie ® • MEIpitac), được nhân giống bởi Alain Meilland (Pháp, trước năm 1990). Giống hoa hồng Carefree Wonder rose có hoa là sự pha trộn màu hồng với màu...
read more
Hoa hồng Bonica 82 rose

Hoa hồng Bonica 82 rose

read more
Hoa hồng ngoại Sweet Pretty rose 

Hoa hồng ngoại Sweet Pretty rose 

Hoa hồng ngoại Sweet Pretty rose (giống hồng này còn có nhiều tên khác là: • Astronomia • Meiguimov • Pink Sakurina • The Charlatan), được nhân giống bởi Alain Meilland (Pháp, 2006). Hồng Sweet Pretty rose có hoa màu t...
read more
Hoa hồng ngoại Docteurs Massad rose

Hoa hồng ngoại Docteurs Massad rose

Hoa hồng ngoại Docteurs Massad rose (giống hồng này còn có tên khác là • Masdocma), được nhân giống bởi Dominique Massad (Pháp, 2007). Hồng Docteurs Massad rose có hoa đỏ ruby, vàng đồng ở rìa cánh hoa trung tâm. Hư...
read more
Hoa hồng leo Cyrano de Bergerac rose

Hoa hồng leo Cyrano de Bergerac rose

Hoa hồng leo Cyrano de Bergerac rose (giống hồng này còn có tên khác là • Full Moon Rising ™ • Meivanery • MEIvenerie • Scouts Honour), được nhân giống bởi Alain Meilland (Pháp, 1999). Hồng Cyrano de Bergerac rose có hoa...
read more
Hoa hồng leo Durance Ancian Rosa rose

Hoa hồng leo Durance Ancian Rosa rose

Hoa hồng leo Durance Ancian Rosa rose (giống hồng này còn có tên khác là • MASduran), được nhân giống bởi Dominique Massad (Pháp, trước năm 2008). Cây hồng Durance Ancian Rosa rose có hoa màu hồng, màu hoa cà, trung tâm...
read more
Hoa hồng ngoại Gold Bunny, Cl. rose

Hoa hồng ngoại Gold Bunny, Cl. rose

Hoa hồng ngoại Gold Bunny, Cl. rose (giống hồng này còn có tên khác là • Climbing Gold Badge • Gold Badge, Cl. • Grimpant Rimosa ® • MEIgronurisar • Rimosa ®, Cl.), được nhân giống bởi Meilland International (Pháp, trư...
read more
Hoa hồng ngoại Janice Kellogg ® rose

Hoa hồng ngoại Janice Kellogg ® rose

Hoa hồng ngoại Janice Kellogg ® rose (giống hồng này còn có tên khác là • Mary Lou Heard), được nhân giống bởi Meilland International (Pháp). Giống hồng ngoại Janice Kellogg ® rose có hoa màu đỏ thẫm pha lẫn màu...
read more
Hoa hồng ngoại Madame Antoine Mari rose

Hoa hồng ngoại Madame Antoine Mari rose

Hoa hồng ngoại Madame Antoine Mari rose được nhân giống bởi Antoine Mari (Pháp, trước năm 1890). Hoa hồng Madame Antoine Mari rose có hoa màu hồng nhạt, màu trắng bóng, trung tâm hồng kem. Loại hoa hồng này có hương...
read more