Hoa hồng ngoại Gospel rose

Hoa hồng ngoại Gospel rose

Hoa hồng ngoại Gospel rose (giống hồng này còn có tên khác là • Meier Tann Rüti-Rose • Proper Job • RT 02-733 • TAN02733 • TANlepsog), được nhân giống bởi Hans Jürgen Evers (Đức, 2002). Hoa hồng Gospel rose có hoa màu đỏ sậm...
read more
Hoa hồng leo Dortmund rose

Hoa hồng leo Dortmund rose

Hoa hồng leo Dortmund rose được nhân giống bởi Wilhelm J.H. Kordes II (1891-1976) (Đức, 1955). Hoa hồng Dortmund rose có hoa đỏ như trái cherry, trung tâm màu trắng, nhị hoa màu vàng. Không có hương thơm hoặc hương th...
read more
Hoa hồng ngoại Chica Veranda rose

Hoa hồng ngoại Chica Veranda rose

Hoa hồng ngoại Chica Veranda rose (giống hồng này còn có tên khác là • Chica Flower Circus• KO 01/1520-01 • KORfloci18), được nhân giống bởi W. Kordes & Sons (Đức, 2001).  Hồng Chica Veranda rose có hoa màu đỏ s...
read more