Hoa hồng ngoại Ebb Tide rose

Hoa hồng ngoại Ebb Tide rose

Hoa hồng ngoại Ebb Tide ™ rose (giống hồng này còn có tên khác là • Purple Eden ® • WEKsmopur), được nhân giống bởi Tom Carruth ( Hoa Kỳ, 2001), được giới thiệu tại Hoa Kỳ bởi Weeklyks Wholesale Rose Grower, Inc vào năm 2006...
read more
Hoa hồng ngoại Stainless Steel ™ rose

Hoa hồng ngoại Stainless Steel ™ rose

Hoa hồng ngoại Stainless Steel ™ rose (giống hồng này còn có tên khác là • WEKblusi), được nhân giống bởi Tom Carruth ( Hoa Kỳ, 1991). Giống hoa hồng Stainless Steel ™ rose có hoa màu tím nhạt.Loại hoa hồng này...
read more