Hoa hồng ngoại Carefree Wonder rose

Hoa hồng ngoại Carefree Wonder rose

Hoa hồng ngoại Carefree Wonder rose  (giống hồng này còn có tên khác là • Dynastie ® • MEIpitac), được nhân giống bởi Alain Meilland (Pháp, trước năm 1990). Giống hoa hồng Carefree Wonder rose có hoa là sự pha trộn màu hồng với màu...
read more
Hoa hồng ngoại Tchaikovsky rose

Hoa hồng ngoại Tchaikovsky rose

Hoa hồng ngoại Tchaikovsky rose (giống hồng này còn có tên khác là • Maggie • Maggie Tabberer • MEIchibon • Tchaikovski • Tschaikowski), được nhân giống bởi Meilland International (Pháp, vào năm 2000). Lần đầu tiê...
read more
Hoa hồng ngoại Marie Curie rose

Hoa hồng ngoại Marie Curie rose

Hoa hồng ngoại Marie Curie rose (giống hồng này còn có tên khác là • MEIlomit • Romantic Dreams • Umilo), được nhân giống bởi Meilland International (Pháp, 1997). Cây hồng Marie Curie rose có màu hoa là hỗn hợp cam ...
read more
Tìm hiểu giống hoa hồng ngoại Bolero rose

Tìm hiểu giống hoa hồng ngoại Bolero rose

Hoa hồng ngoại Bolero rose (ボレロ) là giống hoa hồng bụi có nguồn gốc từ Pháp được nhân giống bởi Jacques Mouchotte vào trước năm 2003. Giống hoa hồng này được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2004 với...
read more
Hoa hồng ngoại Gold Bunny, Cl. rose

Hoa hồng ngoại Gold Bunny, Cl. rose

Hoa hồng ngoại Gold Bunny, Cl. rose (giống hồng này còn có tên khác là • Climbing Gold Badge • Gold Badge, Cl. • Grimpant Rimosa ® • MEIgronurisar • Rimosa ®, Cl.), được nhân giống bởi Meilland International (Pháp, trư...
read more
Hoa hồng ngoại Janice Kellogg ® rose

Hoa hồng ngoại Janice Kellogg ® rose

Hoa hồng ngoại Janice Kellogg ® rose (giống hồng này còn có tên khác là • Mary Lou Heard), được nhân giống bởi Meilland International (Pháp). Giống hồng ngoại Janice Kellogg ® rose có hoa màu đỏ thẫm pha lẫn màu...
read more
Hoa hồng ngoại Red Leonardo da Vinci rose

Hoa hồng ngoại Red Leonardo da Vinci rose

Hoa hồng ngoại Red Leonardo da Vinci rose (giống hồng này còn có tên khác là • Hilde Umdasch • MEIangele), được nhân giống bởi Meilland International (Pháp, trước năm 2005). Cây hoa hồng Red Leonardo da Vinci rose có ho...
read more