Hoa hồng leo Purple Splash rose

Hoa hồng leo Purple Splash rose

Hoa hồng leo Purple Splash rose (giống hồng này còn có tên khác là • Oh Wow! • Wekspitrib), được nhân giống bởi Tom Carruth ( Hoa Kỳ, 2009). Giống hoa hồng Purple Splash rose có hoa sọc tím, trắng. Không có mùi thơm, hoặc...
read more
Hoa hồng leo Bleu Magenta rose

Hoa hồng leo Bleu Magenta rose

Hoa hồng ngoại Bleu Magenta rose được nhân giống bởi Grandes Roseraies du Val de Loire (Pháp, 1933). Cây hồng Bleu Magenta rose có hoa màu tím hoa cà. Hương thơm dịu nhẹ. Loại hoa hồng này có khoảng 26-40 cánh hoa, mọ...
read more
Hoa hồng Pháp Reine des Violettes rose

Hoa hồng Pháp Reine des Violettes rose

Hoa hồng ngoại Reine des Violettes rose (giống hồng này còn có tên khác là • Queen of the Violets), được nhân giống bởi Mille-Mallet (Pháp, 1860). Hoa hồng Reine des Violettes rose có hoa màu tím violet, màu hoa là trung t...
read more