Hoa hồng ngoại Tchaikovsky rose

Hoa hồng ngoại Tchaikovsky rose

Hoa hồng ngoại Tchaikovsky rose (giống hồng này còn có tên khác là • Maggie • Maggie Tabberer • MEIchibon • Tchaikovski • Tschaikowski), được nhân giống bởi Meilland International (Pháp, vào năm 2000). Lần đầu tiên được giới thiệu bởi  Conard-Pyle (Star Roses) với...
read more
Hoa hồng Pháp La Rose Optimiste rose

Hoa hồng Pháp La Rose Optimiste rose

Hoa hồng ngoại La Rose Optimiste rose (giống hồng này còn có tên khác là • GAU 453 • Rose Optimiste ®), được nhân giống bởi Jean-Jacques Gaujard (Pháp, trước năm 2004). Hoa hồng La Rose Optimiste rose có hoa màu hồng...
read more