Hoa hồng ngoại Tranquillity rose (David Austin)

Hoa hồng ngoại Tranquillity rose (David Austin)

Hoa hồng ngoại Tranquillity rose (giống hồng này còn có tên khác là • AUSnoble), được nhân giống bởi David C. H. Austin (United Kingdom, trước năm 2012). Hồng Tranquillity rose có hoa màu vàng nhạt hoặc hồng nhạt rồi chuyển sang trắng....
read more
Hoa hồng ngoại Red Fairy rose

Hoa hồng ngoại Red Fairy rose

read more
Hoa hồng ngoại Lady Heirloom rose

Hoa hồng ngoại Lady Heirloom rose

read more
Hoa hồng Alister Clark rose (Hoa hồng Úc)

Hoa hồng Alister Clark rose (Hoa hồng Úc)

Hoa hồng Alister Clark rose Được phát hiện bởi Laurie Newman (Úc, 1990). Lần đầu tiên được giới thiệu tại Australia bởi Reliable Roses vào năm 1993 với tên gọi hoa hồng ‘Alister Clark’. Giống hoa hồng Alis...
read more
Hoa hồng ngoại Knock Out rose

Hoa hồng ngoại Knock Out rose

Hoa hồng ngoại Knock Out ® rose (giống hồng này còn có tên khác là • CP4642 • Purple Meidiland • RADrazz), được nhân giống bởi William J. Radler (Hoa Kỳ, vào năm 1988). Hoa hồng Knock Out ® rose có hoa màu đỏ anh....
read more