Hoa hồng ngoại Apricot Candy rose

Hoa hồng ngoại Apricot Candy rose

Hoa hồng ngoại Apricot Candy rose (giống hồng này còn có tên khác là • Meibedull), được nhân giống bởi Alain Meilland (Pháp, 2006). Cây hoa hồng Pháp Apricot Candy rose có hoa có tông màu cam của quả mơ. Hương thơm nhẹ đến mạnh,...
read more
Hoa hồng ngoại Marie Curie rose

Hoa hồng ngoại Marie Curie rose

Hoa hồng ngoại Marie Curie rose (giống hồng này còn có tên khác là • MEIlomit • Romantic Dreams • Umilo), được nhân giống bởi Meilland International (Pháp, 1997). Cây hồng Marie Curie rose có màu hoa là hỗn hợp cam ...
read more
Hoa hồng ngoại Laurent Cabrol ® rose

Hoa hồng ngoại Laurent Cabrol ® rose

Hoa hồng ngoại Laurent Cabrol ® rose (giống hồng này còn có tên khác là • MASlaucab), được nhân giống bởi Dominique Massad (Pháp, trước năm 2010). Giống hồng ngoại Laurent Cabrol ® rose có hoa màu cam hồng. Hương ...
read more