Đo độ ẩm đất trồng hoa hồng!

Đo độ ẩm đất trồng hoa hồng!

Cả năm nay khi chuẩn bị giá thể trồng hoa hồng, tôi chỉ làm theo cảm tính, thấy các nhà vườn Sa Đéc dùng phân rơm hoai mục trồng hoa hồng thì tôi làm theo y vậy. Nhưng thật sự tôi...
read more
Đá perlite (đá trân châu) và vỏ trấu sống

Đá perlite (đá trân châu) và vỏ trấu sống

Hơn 1 năm trước khi trồng hoa hồng, tôi chỉ sử dụng vỏ trấu sống để trộn cùng phân rơm mục để làm giá thể trồng hồng hoặc giâm cành hoa hồng, việc sử dụng vỏ trấu sống với mục...
read more