Form hoa một số giống hồng ngoại

Form hoa một số giống hồng ngoại

Bài viết này sẽ lưu lại một số hình ảnh và đặc điểm của một số giống hoa hồng ngoại. Do chưa có đủ thời gian để Tìm kiếm thông tin một cách đầy đủ nhất về từng giống hoa...
read more
Sự thay đổi cách phân bố màu sắc của hoa hồng!

Sự thay đổi cách phân bố màu sắc của hoa hồng!

Khi nhìn vào hình ảnh một bông hoa hồng bên dưới, có ai nghĩ rằng đây là một bông hoa hồng ngoại Claude Monet rose cơ chứ? Sự tách bạch 2 mảng màu hồng và trắng kem quá rõ rệt,...
read more