Cây hoa hồng bị vàng lá gân xanh do thiếu Magiê (Mg)

Cây hoa hồng bị vàng lá gân xanh do thiếu Magiê (Mg)

Trong quá trình trồng và chăm sóc cây hoa hồng, nếu phát hiện ra hiện tượng cây hoa hồng bị vàng lá gân xanh, nhất là các lá vàng này xuất hiện chủ yếu ở phần lá già gần gốc. Nó...
read more
Mối liên hệ giữa lá và bộ rễ cây hoa hồng

Mối liên hệ giữa lá và bộ rễ cây hoa hồng

Vài ngày trước tôi có nhận được thắc mắc của chị Mai Chi: “Nhà em có cây hồng Sa Đéc nhung đỏ, lâu nay ra rất ít cành mới, và thường cũng nhỏ không được mẫm mạp, lá tập trung...
read more
Dấu hiệu cây hoa hồng bị “đói”

Dấu hiệu cây hoa hồng bị “đói”

Hoa hồng là loại cây cần bổ sung dinh dưỡng và bón phân thường xuyên. Nếu một hoặc nhiều yếu tố cần thiết cho cây hoa hồng bị thiếu trong đất trồng, chúng ta bắt đầu thấy những dấu hiệu của...
read more
Vai trò của Nitơ đối với cây hoa hồng

Vai trò của Nitơ đối với cây hoa hồng

Đối với cây trồng nói chung và cây hoa hồng nói riêng thì dinh dưỡng cung cấp cho cây luôn cần 3 thành phần chính là: N, P, K (Nitơ, được thể hiện như là phần tử N. Thứ hai là...
read more
Dấu hiệu thiếu hụt các chất dinh dưỡng trên cây hoa hồng

Dấu hiệu thiếu hụt các chất dinh dưỡng trên cây hoa hồng

Để chăm sóc tốt cây hoa hồng, ngoài việc phòng trừ sâu bệnh theo quan sát chủ quan và kinh nghiệm của người trồng hoa hồng. Thì việc hiểu được “ngôn ngữ” của cây hồng, biết được cây đang th...
read more
Phân bón lá và cây hoa hồng

Phân bón lá và cây hoa hồng

Khi nói đến cách dùng phân bón lá cho cây hoa hồng, tôi nhớ lại câu chuyện phun phân bón lá vào lúc nào trên cây hoa hồng mà tôi đã học hỏi từ một nhà vườn trồng hồng ở Sa Đéc.
read more
Tính di động và không di động trong các chất dinh dưỡng

Tính di động và không di động trong các chất dinh dưỡng

Rất nhiều chất dinh dưỡng thông qua các loại phân bón được sử dụng sai hoặc hoàn toàn lãng phí bởi vì chúng được bón không đúng lúc hoặc không đúng vị trí.
read more