Con cuốn chiếu ăn rễ non cây hoa hồng?

Con cuốn chiếu ăn rễ non cây hoa hồng?

Vài ngày gần đây tôi có nhận được vài câu hỏi về việc cuốn chiếu xuất hiện nhiều sau những trận mưa. Thế sự xuất hiện của những anh chàng “nghìn chân” có gây hại gì cho cây hoa hồng...
read more