Chọn chậu trồng sứ

Chọn chậu trồng sứ

Chúng ta nên trồng sứ trong chậu vì khi trồng ngoài đất, rễ cây sứ bò ngoằn ngoèo không đẹp. Trồng chậu rễ sứ tập trung, quấn quanh chậu nên bộ rể, củ trông thẩm mĩ hơn. Cây sứ trồng...
read more