Trồng môn Caladium từ hạt

Trồng môn Caladium từ hạt

Các giống môn Caladium có thể được trồng từ hạt, thời gian từ lúc thụ phấn đến khi cây môn có khoảng 5-6 lá là khoảng 6 tháng (cũng tùy từng giống cụ thể mà thời gian có thể khác...
read more
Kinh nghiệm trồng môn Caladium Baret (พระนคร) của Thái

Kinh nghiệm trồng môn Caladium Baret (พระนคร) của Thái

Sau gần 1 năm trồng 1 số giống môn caladium như: caladium danasty, caladium new wave, Caladium Strawberry Star…cũng có chút ít kinh nghiệm trồng môn kiểng. Do đó, tôi đã mua thêm giống môn Caladium Baret (พระนคร...
read more
Cây môn dâu tây Caladium Strawberry Star bị héo lá

Cây môn dâu tây Caladium Strawberry Star bị héo lá

Khi đăng video về cây môn dâu tây Caladium Strawberry Star, tôi có nhân được câu hỏi của bạn Thu Thu như sau: “Em có mua 1 cây nhỏ ở ngoài HN nhưng chưa dược 5 ngày thì cây cháy...
read more