Ưu và nhược điểm khi trồng hồng trong chậu

Ưu và nhược điểm khi trồng hồng trong chậu

Hiện tại, việc trồng hoa hồng thường có 2 hình thức trồng: trồng hồng trong chậu và trồng hoa hồng thẳng xuống đất. Mỗi hình thức trồng hồng đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng, tùy vào điều...
read more
Cách thay đất cho cây hoa hồng (cây lớn) trồng chậu

Cách thay đất cho cây hoa hồng (cây lớn) trồng chậu

Thông thường, đối với các cây hoa hồng trồng trong chậu, lúc thay đất cho cây hoa hồng cũng là lúc thay chậu to hơn cho cây hồng (thường là chậu mới có đường kính to hơn chậu cũ từ...
read more