Cây hoa hồng bị vàng lá nhiều sau khi nở hoa rộ?

Cây hoa hồng bị vàng lá nhiều sau khi nở hoa rộ?

Không biết anh, chị trồng hoa hồng có gặp phải trường hợp cây hoa hồng sau đợt nở hoa rộ, rực rỡ thì sức sống của cây hồng giảm sút trầm trọng, khi cây hồng tàn bông thì hiện tượng...
read more