Trồng cây sứ giai đoạn cây con 1 tháng tuổi

Trồng cây sứ giai đoạn cây con 1 tháng tuổi

Dưới đây là những gì tôi đã thực hiện việc trồng cây sứ Thái ở giai đoạn cây con 1 tháng tuổi theo cách người Thái đã trồng được đăng ở bài viết: http://siamadenium.com/articles/Fun_Form2_HS.html. Việc trồng cây sứ theo cách...
read more