Chăm sóc cây hồng leo (dạng cây giống cao 20cm)

Chăm sóc cây hồng leo (dạng cây giống cao 20cm)

Trong vườn tôi có dạng cây hồng cở nhỏ (vừa mới ra rễ và đâm tược non xong), cây có chiều cao trung bình từ 15-25cm. Đối với những cây này thì vị trí trồng, lượng nắng, và cách tưới nước,...
read more