Cây sứ bị vàng lá do thiếu sáng và dư nước

Cây sứ bị vàng lá do thiếu sáng và dư nước

Một người bạn của tôi đã có một bữa tiệc sinh nhật. Chúng tôi đã có một thời gian tuyệt vời, khi tôi nhìn thấy một sứ rủ xuống trên cửa sổ. Tôi hỏi bạn tôi chuyện gì đã xảy ra...
read more