Cây đa cẩm thạch trắng (Ficus Elastica Tineke)

Cây đa cẩm thạch trắng (Ficus Elastica Tineke)

Ở bài viết này, tôi xin giới thiệu một số thông tin sơ lược về cây đa cẩm thạch trắng. Ban đầu, khi mới mua cây về nhà. Cây đa cẩm thạch trắng này có tán lá tương đối nhỏ...
read more
Trầu bà Ngọc Thuỷ Snow Queen (Epipremnum Aureum)

Trầu bà Ngọc Thuỷ Snow Queen (Epipremnum Aureum)

Trầu bà Ngọc Thuỷ có thêm một vài tên gọi khác như: Trầu bà Cẩm Thạch, trầu bà Trắng Xanh, trầu bà Nữ Hoàng Tuyết (dịch từ tên tiếng Anh).
read more
Cây trầu bà ngọc trai (Scindapsus treubii moonlight)

Cây trầu bà ngọc trai (Scindapsus treubii moonlight)

Cây trầu bà ngọc trai hay còn gọi trầu bà lá bạc, trầu bà Moonlight. Scindapsus treubii ‘Moonlight’ là anh em họ của loài Scindapsus Pictus (trầu bà lụa, cây này phổ biến hơn). Trầu bà Moonlight hiển thị g...
read more