Trị bệnh đốm lá, rụng lá đa cẩm thạch

Trị bệnh đốm lá, rụng lá đa cẩm thạch

Khi trồng cây đa cẩm thạch, dù là đa cẩm thạch trắng (Ficus Elastica Tineke) hay đa cẩm thạch đỏ (Ficus Elastica Ruby) thì có 1 loại nấm bệnh thỉnh thoảng tấn công lá cây. Loại nấm bệnh này làm...
read more
Nhân giống cây đa búp đỏ cẩm thạch Ficus elastica tineke

Nhân giống cây đa búp đỏ cẩm thạch Ficus elastica tineke

Để nhân giống cây đa búp đỏ cẩm thạch Ficus elastica tineke có 2 cách là giâm cành và chiết cành. Tuy nhiên, do lá của cây đa cẩm thạch lớn khi giâm cành rất chiếm diện tích, đồng thời...
read more