Cây dương xỉ hạnh phúc (Blechnum gibbum)

Cây dương xỉ hạnh phúc (Blechnum gibbum)

Cây dương xỉ hạnh phúc (Blechnum gibbum Silver Lady) là 1 loại dương xỉ mới có gần đây, nó làm phong phú thêm cho dòng họ dương xỉ trong cây cảnh trang trí. Ở nhiều nước loại cây này thường...
read more