Cây chuỗi ngọc hoa trắng khác lạ!

Cây chuỗi ngọc hoa trắng khác lạ!

Trước đây tôi đã có được giống chuỗi ngọc hoa tím, cây cho hoa thường xuyên và màu rất đẹp tôi rất ưng ý. Sau này, tôi biết được còn có loại chuỗi ngọc hoa trắng. Nhưng nhiều lần tìm...
read more
Chăm sóc cây chuỗi ngọc tím

Chăm sóc cây chuỗi ngọc tím

Cây chuỗi ngọc tím (cây thanh quan) là loại kiểng ra hoa quanh năm dễ trồng. Nhưng trong quá trình chăm sóc cây chuỗi ngọc hoa tím này cũng phát sinh 1 số vấn đề như cây chuỗi ngọc bị...
read more