Sau 1 năm trồng Anthurium Crystallinum

Sau 1 năm trồng Anthurium Crystallinum

Ở bài viết này, tôi ghi nhận lại quá trình trồng và phát triển cây Anthurium Crystallinum tại vườn. Ngoài ra, bài viết cũng chia sẻ 1 số kinh nghiệm trồng cũng như nhân giống Anthurium Crystallinum.
read more