Cắt tỉa theo các cách khác nhau cho cây sứ

Cắt tỉa theo các cách khác nhau cho cây sứ

Khi tập trồng sứ, tôi không có người chỉ dẫn nên tìm hiểu cách trồng. Ở bài viết này tôi thử cắt tỉa lá cây sứ theo 2 cách, để xem sự phát triển của 2 cây sứ này sẽ...
read more