Cây hoa sứ Kim Lân

Cây hoa sứ Kim Lân

Cây sứ Kim Lân là giống hoa sứ ghép Thái Lan cánh kép đầu tiên mà tôi có được ở vườn để trồng. Sau khi trồng một thời gian, tôi nhận thấy đây là một giống hoa sứ siêng hoa....
read more