Hoa hồng ngoại Pope John Paul II rose

Hoa hồng ngoại Pope John Paul II rose

Hoa hồng ngoại Pope John Paul II ™ rose (giống hồng này còn có tên khác là • JACsegra • Papa Giovanni Paolo II • Pape Jean Paul II ®), được nhân giống bởi Dr. Keith W. Zary ( Hoa Kỳ, trước năm 2006). Cây...
read more
Hoa hồng trắng Winchester Cathedral rose

Hoa hồng trắng Winchester Cathedral rose

Hoa hồng ngoại Winchester Cathedral ® rose (giống hồng này còn có tên khác là • AUScat • White Mary Rose • Winchester ®), được nhân giống bởi David C. H. Austin(Vương Quốc Anh, 1988). Giống hoa hồng Winchester Cathedr...
read more
Hoa hồng ngoại Guirlande d’Amour rose

Hoa hồng ngoại Guirlande d’Amour rose

Hoa hồng ngoại Guirlande d’Amour rose (giống hồng này còn có tên khác là • Guimalda de Amor • LENalbi • LLX 8816), được nhân giống bởi Louis Lens (1924-2001) (Bỉ, trước năm 1993). Cây hoa hồng Guirlande d’...
read more