Hoa hồng ngoại Herzogin Christiana rose

Hoa hồng ngoại Herzogin Christiana rose

Hoa hồng ngoại Herzogin Christiana ® rose (giống hồng này còn có tên khác là • Christiana • Earth Angel •  KORgeowim • La Belle Rouet • Secret Parfuma), được nhân giống bởi Tim Hermann Kordes (Đức, 2003). Cây hoa hồng Herzogin Christiana ®...
read more
Hoa hồng ngoại Larissa rose

Hoa hồng ngoại Larissa rose

read more
Hoa hồng tím Thank You Rose

Hoa hồng tím Thank You Rose

Hoa hồng ngoại Thank You Rose (giống hồng này còn có tên khác là • Glendora rose • KO 99/1825-04 • KORvodacom • Plum Perfect ™ rose • Vodacom rose), được nhân giống bởi Tim Hermann Kordes (Đức, 1997). Cây hoa hồng ...
read more
Hoa hồng ngoại Summer Memories rose

Hoa hồng ngoại Summer Memories rose

Hoa hồng ngoại Summer Memories rose (giống hồng này còn có tên khác là • KO 92/3211-04 • KORuteli), được nhân giống bởi Tim Hermann Kordes (Đức, 1992). Cây hồng Summer Memories rose có hoa màu trắng kem pha chút vàng, ...
read more
Hoa hồng ngoại Moin Moin ® rose

Hoa hồng ngoại Moin Moin ® rose

Hoa hồng ngoại Moin Moin ® rose (giống hồng này còn có tên khác là • KO 99/0223-08 • KORfloci23 • Pink Flower Circus ® • Pink Martini (patio, Kordes 1999) • Pink Veranda ®), được nhân giống bởi Tim Hermann Kordes (Đức...
read more
Hoa hồng ngoại Souvenir de Baden-Baden rose

Hoa hồng ngoại Souvenir de Baden-Baden rose

Hoa hồng ngoại Souvenir de Baden-Baden rose (giống hồng này còn có tên khác là • Graziano – The King’s Rose • KO 00/1131-01 • KORsouba • Pink Enchantment • Rui no Namida), được nhân giống bởi Tim Hermann Kordes (Bán l...
read more
Hoa hồng ngoại Madame Anisette ® rose

Hoa hồng ngoại Madame Anisette ® rose

Hoa hồng ngoại Madame Anisette ® rose (giống hồng này còn có tên khác là • Glorious Parfuma • KO 04/1553-01 • KORberonem • Madame de la Vallière), được nhân giống bởi Tim Hermann Kordes (Đức, 2004). Hoa hồng Madame Ani...
read more
Hoa hồng leo Florentina ® rose

Hoa hồng leo Florentina ® rose

Hoa hồng leo Florentina ® rose (giống hồng này còn có tên khác là • Florentina™ Arborose ® • KO 02/1630-01 • KORtrameilo), được nhân giống bởi Tim Hermann Kordes (Đức, 2002). Giống hoa hồng Florentina ® rose có hoa ...
read more