Hoa hồng ngoại Fairy Queen rose

Hoa hồng ngoại Fairy Queen rose

Hoa hồng ngoại Fairy Queen rose (giống hồng này còn có tên khác là • SPEkrien • SPErien), được phát hiện bởi R.A. Vurens (Hà Lan, vào năm 1992) và lần đầu tiên được giới thiệu bởi Jan Spek Rozen BV. Hoa hồng Fairy...
read more