Hoa hồng tím Thank You Rose

Hoa hồng tím Thank You Rose

Hoa hồng ngoại Thank You Rose (giống hồng này còn có tên khác là • Glendora rose • KO 99/1825-04 • KORvodacom • Plum Perfect ™ rose • Vodacom rose), được nhân giống bởi Tim Hermann Kordes (Đức, 1997). Cây hoa hồng Thank You Rose...
read more
Hoa hồng ngoại Belvedere rose

Hoa hồng ngoại Belvedere rose

Hoa hồng ngoại Belvedere rose (giống hồng này còn có tên khác là • Rick Stein • Rikita • RT 96-205 • Tan96205), được nhân giống bởi Hans Jürgen Evers (1940-2007) (Đức, 1996). Giống hoa hồng Belvedere rose có hoa mà...
read more
Hoa hồng ngoại Gospel rose

Hoa hồng ngoại Gospel rose

Hoa hồng ngoại Gospel rose (giống hồng này còn có tên khác là • Meier Tann Rüti-Rose • Proper Job • RT 02-733 • TAN02733 • TANlepsog), được nhân giống bởi Hans Jürgen Evers (Đức, 2002). Hoa hồng Gospel rose có hoa ...
read more
Hoa hồng ngoại Moin Moin ® rose

Hoa hồng ngoại Moin Moin ® rose

Hoa hồng ngoại Moin Moin ® rose (giống hồng này còn có tên khác là • KO 99/0223-08 • KORfloci23 • Pink Flower Circus ® • Pink Martini (patio, Kordes 1999) • Pink Veranda ®), được nhân giống bởi Tim Hermann Kordes (Đức...
read more
Hoa hồng ngoại Country Girl rose

Hoa hồng ngoại Country Girl rose

Hoa hồng ngoại Country Girl rose (giống hồng này còn có tên khác là • TAN09562), được nhân giống bởi Christian Evers (Đức, năm 2009). Cây hồng Country Girl rose có hoa màu đỏ anh đào, màu mai, vàng đến màu hồng...
read more