Hoa hồng leo White Eden ™ rose

Hoa hồng leo White Eden ™ rose

Hoa hồng leo White Eden ™ rose (giống hồng này còn có tên khác là • Blanc Pierre de Ronsard • Blushing Pierre de Ronsard • MEIviowit • Palais Royal ®), được nhân giống bởi Alain Meilland (Pháp, 1999). Giống hoa hồng White Eden...
read more
Hoa hồng ngoại Anthony Meilland rose

Hoa hồng ngoại Anthony Meilland rose

Hoa hồng ngoại Anthony Meilland rose (giống hồng này còn có tên khác là • MEIbaltaz), được nhân giống bởi Alain Meilland (Pháp, 1990). Hồng Anthony Meilland rose có hoa màu vàng. hương thơm dịu nhẹ. loại hoa hồng ...
read more
Hoa hồng ngoại Sweet Pretty rose 

Hoa hồng ngoại Sweet Pretty rose 

Hoa hồng ngoại Sweet Pretty rose (giống hồng này còn có nhiều tên khác là: • Astronomia • Meiguimov • Pink Sakurina • The Charlatan), được nhân giống bởi Alain Meilland (Pháp, 2006). Hồng Sweet Pretty rose có hoa màu t...
read more
Hoa hồng ngoại Apricot Candy rose

Hoa hồng ngoại Apricot Candy rose

Hoa hồng ngoại Apricot Candy rose (giống hồng này còn có tên khác là • Meibedull), được nhân giống bởi Alain Meilland (Pháp, 2006). Cây hoa hồng Pháp Apricot Candy rose có hoa có tông màu cam của quả mơ. Hương thơ...
read more
Hoa hồng leo Cyrano de Bergerac rose

Hoa hồng leo Cyrano de Bergerac rose

Hoa hồng leo Cyrano de Bergerac rose (giống hồng này còn có tên khác là • Full Moon Rising ™ • Meivanery • MEIvenerie • Scouts Honour), được nhân giống bởi Alain Meilland (Pháp, 1999). Hồng Cyrano de Bergerac rose có hoa...
read more