Hoa hồng ngoại Singing in the Rain rose

Hoa hồng ngoại Singing in the Rain rose

Hoa hồng ngoại Singing in the Rain rose (giống hồng này còn có tên khác là • Love’s Spring • MACivy • Singin’ in the Rain • Spek’s Centennial), được nhân giống bởi Samuel Darragh McGredy IV (New Zealand, 1984). Cây hoa hồng Singing in...
read more